služby

Pojištění bytových domů

Pro společenství vlastníků, bytová družstva, developerské firmy, města a obce i fyzické osoby.

Máte bytový dům? Nechte část starostí na nás. Dobré pojištění ochrání váš dům a ušetří velké peníze při řešení škod. Velký majetek znamená i velkou odpovědnost, pamatujeme na tato rizika.

BYTOVÝ DŮM


Lze pojistit dokončený dům, rozestavěný nebo v rekonstrukci a to kompletně od sklepů po střechu. Klienti často zapomínají na pojištění přilehlých staveb jako je oplocení, hřiště, čističky apod. nebo technologie a stroje jako jsou výtahy, kotelny, čerpadla, kamerové systémy, antény a další součásti nemovitosti.

ODPOVĚDNOST


Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti nebo odpovědnost členů výborů a představitelů družstva. Klienti také často požadují škody způsobené újmou na zdraví, životě, věcech a jmění (např. ušlý zisk nebo ztráta výdělku). Zkontrolujte si, zda vaše pojištění obsahuje tyto odpovědnosti.

ASISTENČNÍ SLUŽBY


Urgentní situace jako například zabouchnuté klíče, opravu prasklé trubky a další nepříjemnosti vyřeší rychle a jednoduše. U většiny pojišťoven zdarma do daných limitů, tím může pojistka ušetřit část výdajů.