Odborové sdružení pražských dopraváků

benefity pro členy a rodinné příslušníky

úvod   -   Pillow

Pillow pojišťovna

Pro zaměstnance a rodinné příslušníky je připravena možnost uzavření pojištění od Pillow pojišťovny v následujícím rozsahu:

A) základní

300.000,- Kč smrt následkem úrazu 
300.000,- Kč trvalé následky úrazu s progresí 1000 %
30.000,- Kč zlomeniny a popáleniny
300,- Kč pracovní neschopnost od 29. dne nezpětně
300,- Kč hospitalizace v nemocnici od 2. dne zpětně

B) rozšířená

400.000,- Kč smrt následkem úrazu 
400.000,- Kč trvalé následky úrazu s progresí 1000 %
40.000,- Kč zlomeniny a popáleniny
400,- Kč pracovní neschopnost od 29. dne nezpětně
400,- Kč hospitalizace v nemocnici od 2. dne zpětně

C) nejvyšší

500.000,- Kč smrt následkem úrazu 
500.000,- Kč trvalé následky úrazu s progresí 1000 %
50.000,- Kč zlomeniny a popáleniny
500,- Kč pracovní neschopnost od 29. dne nezpětně
500,- Kč hospitalizace v nemocnici od 2. dne zpětně

Pro zjištění aktuální ceny nás kontaktujte na telefonním čísle +420 601 555 200 nebo emailem ospd@finplus.cz. Domluvíme se na dalším postupu a výpočtu přímo pro Vás.

modelový příklad

Karel si způsobil úraz se zlomeninou pánve, která vyžadovala operaci, proto skončil na 15 dnů v nemocnici. Následně byl propuštěn do domácího ošetření a celkem zůstal 64 dnů v pracovní neschopnosti. Karel si čtyři měsíce před úrazem sjednal pojištění v rozšířené variantě B od Pillow.

Pan Karel následně získá toto pojistné plnění:

  • 16.000,- Kč z pojištění zlomenin a popálenin (dle tabulek 40 % z pojistné částky)
  • 6.000,-  z pojištění pobytu v nemocnici (15 dnů x 400,- Kč)
  • 14.400,- Kč z pojištění pracovní neschopnosti (64 dnů - 28 dnů = 36 dnů x 400,- Kč)

Celkem pan Karel získal 36.400,- Kč z pojištění Pillow. V případě, že by se ze zlomeniny pánve stal trvalý následek, může si pan Karel požádat po 1 roce o plnění z trvalých následků úrazu.